Mäemõisa Mullaelu

taastav ja edasihoidlik põllumajandus

MULLALABOR

Mullaelustiku seisundist saab kõige paremini aru, kui mulda mikroskoobi all vaadata.

Mullaelustiku analüüs:
* 100€ (+ KM)

Mullaelustiku analüüse on võimalik teha mullale, kompostile, kompostiekstraktile ja kompostiteele. Analüüsi abil saab teada elusorganismide populatsioonide esinemine vastavalt funktsionaalsetele gruppidele nende morfoloogia alusel (kuidas nad välja näevad).

Proove vaatan vesilahusena, mis tähendab, et organismid on vaadeldavad oma loomulikus keskkonnas. Kuna paljud organismid on peaaegu läbipaistavad, kasutan nende nägemiseks valgusmikroskoopi, mis võimaldab tekitada varje ja muudab need seeläbi märgatavaks.

Mullaproovi puhul loetakse üle SoilFoodWeb School‘i metoodika alusel kõik olulised organismigrupid. Tulemusena saab ka soovituse, millistes hulkades võiks soovitava kultuuri jaoks organisme mullas leiduda. Need soovitused ei ole kivisse raiutud, pigem on tegemist praeguse ajahetke parimate soovitustega Soil Food Web kooli poolt. Soovitused võivad ajas muutuda, kuna teadmised mulla kohta on pidevas arengus.

Mullaelustiku analüüs näitab:
– millised organismide grupid mullas toimetavad
– bakterite-seente suhe
– mulla aeroobsuse seisund indikatiivsete organismide alusel
– peamiste oluliste organismigruppide esindatus mullaproovis (bakterid, seened, protistid, nematoodid)

Proovi võtmine:

Enne proovi võtmist ja/või saatmist palun võta alati eelnevalt ühendust info@mullaelu.ee aadressil, et olla kindel, et Sinu proovi on võimalik õigel ajal analüüsida. Seejärel saad juhised analüüsi võtmiseks ja saatmiseks.

Mõned näited mullaelustikust:

  • bacterial feeding nematode


Marian Nummert – mullaelustiku uurija

Soil Food Web School’i (mullaelustiku kooli) tunnistused: